Tillbaka till förstasidan Information om föreningen Information om dynamisk psykoterapi

Psykoterapi & Psykoterapeuter     Tidskriften Psykoterapi     Föreningen & Arbetsgrupper

Vårkonferens 9 maj 2014 i Stockholm

Vårens tema kretsar kring depression, läget i Sverige och världen, genusperspektiv, suicidalitet, effektiv behandling, och mer därtill.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regionkonferens 10 maj 2014 i Stockholm

 

Vad passar vem – aktuell psykoterapiforskning

Första inbjudan till en konferensdag lördag 22 november 2014, kl. 10:00–18:00

Konferensen arrangeras av Arbetsgruppen för psykoterapiforskning, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, och Riksföreningen PsykoterapiCentrum.

UPPROP: Välkommen att anmäla presentation av forskningsprojekt inom psykoterpiområdet.

Vetenskaplig kommitté: Ulla Bertling, Gunnar Bohman, Per Carlbring, Stephan Hau, Andrzej Werbart.

 

Psykodynamisk terapi i nytt ljus – om aktuell forskning, kunskap och framtidsvisioner

Efter en välbesökt och uppskattad höstkonferens, med bra föreläsare och en spännande paneldebatt, har vi nöjet att presentera föreläsningsbilderna. Du hittar dem här!

 

rpc har träffat Socialdepartementet om ett eventuellt inkluderande av psykodynamisk behandling i rehabiliteringsgarantin

Den 15 oktober var RPC, tillsammans med ett antal andra organisationer och myndigheter som SSR, Psykologförbundet, Samrådsforum, BTF, SKL, SBU, företrädare för några olika landsting, kallade till möte på Socialdepartementet angående frågeställningen om man eventuellt ska inkludera psykodynamisk psykoterapi i rehabiliteringsgarantin. RPC fick också möjlighet att yttra sig skriftligt kring detta samt yttra sig om Socialstyrelsens rapport: Psykologisk behandling vid lindrig till medelsvår psykisk ohälsa – ett arbetsunderlag inför rehabiliteringsgarantin 2013.

Det var tydligt att man på departementet just nu överväger att ta in psykodynamisk psykoterapi i rehabiliteringsgarantin, men att det också finns starka krafter som verkar för att förhindra detta, vilket blev alldeles tydligt på mötet.

Läs mer om mötet och diskussionsunderlaget här!

 

mina sidor

Registrera dig på Mina sidor

RPC har sedan våren 2013 använt ett nytt medlems- och bokningssystem. Detta ger en förenkling av administrationen gällande medlemsavgifter och bokningar av konferenser och uthyrning av terapirum. Du som medlem får en bättre överblick över dina bokningar, enklare avbokningar samt betalningar. Det som krävs av dig som medlem är att du behöver skapa ett webbkonto för att kunna logga in i RPC:s medlemsportal.

Här hittar du information och manual för att använda Mina sidor

 

rpc jo-anmäler Socialstyrelsen

Var Socialstyrelsen opartisk när man rekommenderade KBT för Rehabiliteringsgarantin?
Varför anlitade man enbart en expert med stark koppling just till denna metod?

RPC har idag anmält till JO att pröva jävsfrågan bakom Socialstyrelsens utredning och rapport till regeringen inför rehabiliteringsgarantin 2013.

Socialstyrelsen har, som alla myndigheter, ett stängt krav på opartiskhet och saklighet. Särintressen och jäv får inte förekomma, enligt förvaltningslagen och myndigheternas anvisningar.

Inför utformning av rehabiliteringsgarantin 2013 erhöll Socialstyrelsen regeringens uppdrag att ta fram beslutsunderlag avseende användning av olika former av psykologisk behandling/psykoterapi i garantin.

I den rapport som Socialstyrelsen framlade till regeringen framgår:
(1) att Socialstyrelsen anlitat endast en expert som därmed får ett eget avgörande
     inflytande på beslutsunderlaget,
(2) att Socialstyrelsen anlitat en expert som företräder enbart en viss skolbildning (KBT),
     utan att övriga skolbildningar blivit representerade,
(3) att Socialstyrelsen anlitat en expert som har pågående uppdrag som konsult åt företag
     med tydligt affärsintresse i sakfrågan.

Frågan om jäv väcks av att en enskild representant för en viss skolbildning på detta sätt ges tolkningsföreträde i utvärdering av nytta, effekt och vetenskapligt stöd avseende samtliga skolbildningar. Det får ses som en uppenbar risk att rapporten är till förmån för den egna och därutöver hindrande mot andra, konkurrerande skolbildningar.

RPC anser att det inte kan uteslutas att rapporten till regeringen, p.g.a. Socialstyrelsens ensidiga val av expert och underlåtelse att beakta jävsfrågan, är partisk och färgad av särintressen. Därmed anses Socialstyrelsen bryta mot kravet på opartisk och saklig myndighetsutövning.

Stockholm 2013-03-08
Lance Cederström
Ordförande för Riksföreningen PsykoterapiCentrum

.pdf Pressmeddelande: RPC JO-anmäler Socialstyrelsen

.pdf JO-anmälan: Prövning av jävsfrågan gällande Socialstyrelsens arbetsunderlag inför beslut om rehabiliteringsgarantin

 

Skrivelse: Krav på kompetens och bredd
inom psykisk hälsovård

RPC skickar skrivelse 2012-08-20 till Socialutskottet, Socialförsäkringsutskottet, Socialdepartementet och Socialstyrelsen angående krav på inom psykisk hälsovård.

Krav på kompetens och bredd inom psykisk hälsovård:
- att patientens valfrihet garanteras
- att Sverige inte isolerar sig
- att rehabiliteringsgarantin förändras
- att leg. psykoterapeuter med olika inriktningar omfattas av rehabiliteringsgarantin.

Läs skrivelsen i sin helhet.

 

Nya numret av Psykoterapi

Det första numret av Tidskriften Psykoterapi för i år, 2014, har just färdigställts. Den går att hitta på webbadressen: www.tidskriftenpsykoterapi.se.

Ur innehållet: Krönika med vår ordförande Eva Marie Eneroth Säll, Med blick för det komplexa och specifika …

 

Bli medlem som heltidsstuderande

Nu kan även heltidsstuderande bli medlemmar i RPC. För den starkt reducerade avgiften, 300 kronor, kan alla som studerar på universitet, högskolor och  folkhögskolor bli medlemmar. Bland förmånerna är prenumeration på Insikten, sistaminutenrabatt på RPC:s föreläsningar, möjligheten att hyra lokal för möten och att delta i RPC:s studentförening.

 

Riktlinjer för mentorskap inom rpc

Många psykoterapeuter som inte längre är aktivt yrkesverksamma vill gärna fortsätta att hålla kontakten med och på något sätt bidra till utvecklingen inom psykodynamisk psykoterapi. Det känns viktigt att tillvarata och föra vidare den erfarenhetsbaserade kunskap som man genom åren har samlat på sig. Det kan man göra på flera olika sätt – genom att fortsätta att handleda, medverka i föreningsarbetet, skriva artiklar eller böcker. Vi startar nu förmedling mellan mentorer och adepter. Läs mer!

 

facebook

Nu kan du följa RPC på vår Facebooksida!

Klicka på för att följa våra senaste nyheter, tips om vad som händer i omvärlden och annat av intresse för psykodynamiska psykoterapeuter.

 

psykodynamiskt forum

På Psykodynamiskt forum bloggas och debatteras aktualiteter kring dynamisk psykoterapi.

Här hittar du även RPC:s arbetsgrupp för landstingspsykoterapi.

 

psykodynamiskt.nu

Modern psykodynamisk forskning på psykodynamiskt.nu

De två psykologstudenterna Karin Lindqvist och Jakob Mechler saknade lättillgängliga fakta om psykodynamisk forskning. Då tog de saken i egna händer och startade bloggen psykodynamiskt.nu, där de samlar artiklar och forsknings-resultat och presenterar dem på ett rakt och enkelt sätt. Rekommenderas varmt till den som vill vara insatt och hänga med!

 

rpc inför auktorisation av handledare!

Nu sjösätts förslaget om auktorisation av psykoterapihandledare!

Från och med den 1 september 2010 kan du som är ordinarie medlem i RPC och utbildad handledare i psykoterapi skicka in intyg från din handledarutbildning till RPC.
Läs mer om hur det hela går till.

 

Sök en Psykoterapeut
Här kan du söka en psykoterapeut i ditt område eller med viss inriktning…

Bli medlem i RPC
Vi är Sveriges största intresseförening för legitimerade psykoterapeuter…

Om psykoterapi
Dynamisk psykoterapi är ett samlingsnamn för terapiformer som utvecklats i mer än 100 år…

Om psykoterapeuter
Psykoterapeuter kan arbeta på många olika sätt beroende på vilken typ av problem och svårigheter som ska lösas…

Om psykoterapiutbildning
För att bli legitimerad psykoterapeut behövs en omfattande vidareutbildning…

Aktuellt om psykoterapiforskning

Om RPC
Fakta och kontakta — här hittar du information om föreningen och vårt arbete…

Presentation in English

Våra arbetsgrupper
Forskning
Etiska riktlinjer
Handledning
Offentlig vård
Nationell samverkan
Mentorsverksamhet
Internationell samverkan
Informationsgrupp

Annons

Terapirum att hyra i Vallentinhuset. Vill du bli en av oss, i ett väl inarbetat psykoterpinätverk med bra lokaler i centrala Stockholm?! Mer information
 

Annons

Erbjudande om handledning, individuellt eller i grupp, hos psykoterapeut som går handledar-utbildning i Göteborg. Mer information
 

Annons

Terapirum på 18 kvm att hyra på liten mottagning, Kungsgatan i centrala Uppsala fr o m 1/5. Möblerat eller omöblerat. Ring Helena 070-996 13  51.

 

Annons

Ett stort fint rum för psykoterapi finns att hyra på vår mottagning på Stortorget i Malmö. Ledigt på heltid.
Kontakta Gunilla på 070-510 19 25. Mer info

 

Annons

Vi har nu ett ledigt rum i en etablerad psykoterapimottagning på Södermalm.
Hör av dig till Hans 070-744 00 36.

 

RPC:s tidning: Psykoterapi

 

PRESSKONTAKT: Eva Mari Eneroth Säll
ordförande i RPC, 070-583 54 57.

 

RPC JO-anmäler Socialstyrelsen
Var Socialstyrelsen opartisk när man rekommenderade KBT för Rehabiliteringsgarantin?
Varför anlitade man enbart en expert med stark koppling just till denna metod?

 

Från symposiet 8 april 2013 i Stockholm: Borderline personlighetssyndrom.
.pdf Presentation Björn Philips

 

Divan

Divan - tidskrift för psykoanalys och kultur, nr 3-4 2013 har temat Skönhet

 

Om RPC:s historia

Ulla Grebos tal vid RPC:s 40-årsjubileum ger en informativ sammanfattning av RPC:s födelse och utveckling. Mycket har genomförts och uppnåtts!

 

Diagram

Modell för kvalitetssäkring

RPC Västerbotten har utvecklat en modell för kvalitetssäkring av psykoterapier, som tillämpas vid avtal med landstinget.

 

Vi hyr ut rum per timme.

 

kalendarium

 

lokalföreningar

 

 

KANSLI
Engelbrektsgatan 35 B
114 32 Stockholm

Telefon: 08-20 15 89
E-post: rpc@rpc.nu

Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar RPC med?
Hur arbetar RPC?
Presentation in English

ARBETSGRUPPER
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Landstingspsykoterapi
Nationell samverkan
Internationell samverkan

LOKALFÖRENINGAR
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Uppsala
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret
Ordförandes krönika
Artiklar i fulltext
Tidigare nummer
Artikelregister

KONFERENSER
Konferenskalendarium

MEDLEMSINFORMATION
Nyhetsbrev/forum

DYNAMISK PSYKOTERAPI
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

SÖK EN PSYKOTERAPEUT
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Copyright © 1997–2013
Webmaster: web@rpc.nu