Tillbaka till förstasidan Information om föreningen Information om dynamisk psykoterapi

Psykoterapi & Psykoterapeuter     Tidskriften Psykoterapi     Föreningen & Arbetsgrupper

PHI

Arbetsgruppen för psykoterapihandledning

RPC:s arbetsgrupp för psykoterapihandledning är en kontakt- och utbildningsplats för psykoterapihandledare. Psykoterapihandledarnas Intresseförening PHI ingick 2003 i RPC och bildade RPC:s arbetsgrupp för psykoterapihandledning och forskning inom området.

RPC:s arbetsgrupp för psykoterapihandledning följer i PHI:s anda med syfte

 • Att främja utvecklingen inom området handledning i psykoterapi på psykodynamisk grund
 • Att utveckla och formulera handledningsfunktionen samt att främja och bidra till teori- och metodutveckling och forskning inom området
PHI-stipendiet
Tankesmedjan
 • Arbetsgruppen för psykoterapihandledning anordnar årligen en tankesmedja där handledare kan diskutera gemensamma aktuella frågor. Tankesmedjan utgör ett forum för analys av handledningens plats, former och innehåll i vår tid
 • Vi välkomnar alla med intresse för psykoterapihandledning och tar emot alla tankar och idéer kring handledning
Tankesmedjornas innehåll

De fem tankesmedjor vi anordnat sedan 2004 har haft som teman:

 • Handledning — Konsultation — Coaching
 • Handledaren som marknadsförare
 • Etiska perspektiv i handledarsituationen
 • Handledning i grupper och organisationer
 • Handledarroll i förändring

Smedjornas teman är att försöka ringa in psykoterapihandledning i förhållande till företeelser i tiden. Personer väl införstådda med områdena inleder diskussionerna

Handledarlistan
 • För att underlätta kommunikationen med intresserade handledare öppnar vi en e-postlista, där vi återkommande kan lämna information om vår verksamhet.
 • Du anmäler dig till listan genom att skicka ett mejl till ake.granberg@psy.umu.se
 • Tala bara om att du vill komma med på listan och var du är verksam
 • Vi informerar förstås också återkommande i Psykoterapi
Gruppens medlemmar

Vi välkomnar alla kontakter!

 

 

RPC KANSLI
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm
E-post: rpc@rpc.nu

Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar RPC med?
Hur arbetar RPC?
Presentation in English

ARBETSGRUPPER
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Landstingspsykoterapi
Nationell samverkan
Internationell samverkan

LOKALFÖRENINGAR
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret
Ordförandes krönika
Artiklar i fulltext
Tidigare nummer
Artikelregister

KONFERENSER
Konferenskalendarium

MEDLEMSINFORMATION
Nyhetsbrev/forum

DYNAMISK PSYKOTERAPI
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

SÖK EN PSYKOTERAPEUT
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Copyright © 1997–2015
Webmaster: web@rpc.nu