Tillbaka till förstasidan Information om föreningen Information om dynamisk psykoterapi

Psykoterapi & Psykoterapeuter     Tidskriften Psykoterapi     Föreningen & Arbetsgrupper

Vad passar vem? Aktuell psykoterapiforskning

RPC:s höstkonferens hölls 22 november 2014 på Stockholms universitet.
Nedan finner du föreläsningsbilder från huvudtalarna!

Are effective therapists
effective with everybody?

Bruce Wampold, University of Wisconsin-Madison, USA, and Modum Bad Research Institute, Norge

.pdf Are effective therapists effective with everybody?
 

What works for whom revisited – dramatically: The end or the beginning of the great psychotherapy debate?

Patrick Luyten, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Leuven, Belgien, Research Department of Clinical, Educational and Health Psychology, University College London, England.

.pdf What works for whom revisited

 

Patient's self-concept and object relations as predictors of outcome in short- vs. long-term psychotherapy.

Olavi Lindfors and the Helsinki Psychotherapy Study group: (National Institute for Health and Welfare, Helsinki, Finland.

 
.pdf Kan beställas från gbn@psychology.se.se
 

Organisationen har betydelse för offentligt finansierad psykoterapi

Andrzej Werbart

.pdf Organisationen har betydelse - Werbart
 

En internationell multi-site longitudinell studie om psykoterapeuters utbildning

Jan Carlsson

.pdf SPRISTAD - Carlsson
 

Troubled babies - troubled kids?

Majlis Winberg Samuelsson

.pdf Trubled kids - WinbergSalomonsson

 

 

RPC KANSLI
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm
E-post: rpc@rpc.nu

Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar RPC med?
Hur arbetar RPC?
Presentation in English

ARBETSGRUPPER
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Landstingspsykoterapi
Nationell samverkan
Internationell samverkan

LOKALFÖRENINGAR
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret
Ordförandes krönika
Artiklar i fulltext
Tidigare nummer
Artikelregister

KONFERENSER
Konferenskalendarium

MEDLEMSINFORMATION
Nyhetsbrev/forum

DYNAMISK PSYKOTERAPI
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

SÖK EN PSYKOTERAPEUT
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Copyright © 1997–2015
Webmaster: web@rpc.nu