Tillbaka till förstasidan Information om föreningen Information om dynamisk psykoterapi

Psykoterapi & Psykoterapeuter     Tidskriften Psykoterapi     Föreningen & Arbetsgrupper

rpc Skåne

Ordförande: Christina Fredlund, tfn: 070-917 97 09, e-post: christina.fredlund@skane.se

Kassör: Ernst Dahlquist, tfn: 070-939 30 46, e-post: ernst.dahlquist@live.se

 

Kallelse till Årsmöte 2014

Torsdag den 10 april kl 19:00
på Scandic Kramer, Stortorget i Malmö

Mötesordning

§1.   Årsmötet öppnas. Val av mötesordförande

§2.   Val av sekreterare, justerare och rösträknare

§3.   Godkännande av dagordning. Inkomna övriga frågor.
       Fråga om årsmötet utlysts stadgeenligt

§4.   Anmälan av verksamhetsberättelse och redovisningshandlingar för föregående
       räkenskapsår

§5.   Fastställande av resultaträkning/ balansräkning för det förflutna räkenskapsåret

§6.   Anmälan av revisionsberättelsen

§7.   Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

§8.   Propositioner från styrelsen

§9.   Motioner

§10.  Fastställande av budget

§11.  Val av föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande

§12.  Val av styrelsemedlemmar

§13.  Val av två revisorer och en revisorssuppleant

§14.  Val av valberedning – 3 medlemmar

§15.  Övriga frågor

§16.  Årsmötet avslutas.

 

Årsmötet brukar vara i en till en och en halv timme och efterföljs av en måltid som föreningen bjuder på. Öl, vin eller andra drycker till försäljning i baren.
Senast 7 april önskar vi din intresseanmälan med namn, telefonnummer, e-post och eventuella matpreferenser till skane@psykoterapicentrum.se.

 

.pdf Verksamhetsberättelse 2013

.pdf Resultat, Balans och Budget 2013/-14

 

Varmt välkomna!
/Styrelsen RPC Skåne


RIKSFÖRENINGEN PSYKOTERAPICENTRUM I SKÅNE

c/o Ernst Dahlquist, Box 175 56, 200 10 Malmö

.pdf Stadgar

Adresslista styrelsen 2011-2012

Christina Fredlund ordförande
070-917 97 09
christina.fredlund@skane.se

Ernst Dahlquist kassör
070-939 30 46
ernst.dahlquist@live.se

Susie Rasmussen sekreterare
073-512 38 64
susie.rasmussen@skane.se

Ann Stevens
073-380 54 15
annstevens@live.se

Annika Trunnerup
073-062 37 28
annika.trunnerup@gmail.com

Anna Daun
073-898 42 33
anna.daun@tele2.se

Adjungerade ledamöter

Zackarias Jerneck
073-983 73 85
psykolog.zackarias.jerneck@gmail.com

 

.pdf Protokoll 2014-01-16
.pdf Protokoll 2013-11-13
.pdf Protokoll 2013-10-01
.pdf Protokoll 2013-05-14
.pdf Protokoll årsmöte 2013-04-16
.pdf Protokoll 2013-03-06
.pdf Protokoll 2012-12-19
.pdf Protokoll 2012-11-06
.pdf Protokoll 2012-09-25
.pdf Protokoll 2012-05-30
.pdf
Protokoll 2012-04-26
.pdf Protokoll årsmöte 2012-03-21
.pdf Protokoll 2012-02-23
.pdf Protokoll 2012-01-18

 

 

Beställ annons

Som legitimerad psykoterapeut och ordinarie medlem i RPC kan du annonsera i vårt förmedlingsregister.
Annonsvillkor och beställningsformulär hittar du här!

 

 

Annons

Ett stort fint rum för psykoterapi finns att hyra på vår mottagning på Stortorget i Malmö. Mottagningen ligger på 3:e våningen och vetter in mot gården. Den är på 108 kvm och består av två stora psykoterapirum, ett stort väntrum, kök och toalett samt ett litet arkivrum. Lokalerna är ljusa, tysta och skapar en väldigt bra miljö för det psykoterapeutiska arbetet. I huset finns hiss. Rummet kommer att vara ledigt på heltid. Adress: Stortorget 13 A, Malmö. Kontakta Gunilla på 070-510 19 25. gunilla.ringh@gmail.com.

 

KANSLI
Engelbrektsgatan 35 B
114 32 Stockholm

Telefon: 08-20 15 89
E-post: rpc@rpc.nu

Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar RPC med?
Hur arbetar RPC?
Presentation in English

ARBETSGRUPPER
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Landstingspsykoterapi
Nationell samverkan
Internationell samverkan

LOKALFÖRENINGAR
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Uppsala
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret
Ordförandes krönika
Artiklar i fulltext
Tidigare nummer
Artikelregister

KONFERENSER
Konferenskalendarium

MEDLEMSINFORMATION
Nyhetsbrev/forum

DYNAMISK PSYKOTERAPI
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

SÖK EN PSYKOTERAPEUT
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Copyright © 1997–2013
Webmaster: web@rpc.nu