Tillbaka till förstasidan Information om föreningen Information om dynamisk psykoterapi

Psykoterapi & Psykoterapeuter     Tidskriften Psykoterapi     Föreningen & Arbetsgrupper

rpc Skåne

Ordförande: Christina Fredlund, tfn: 070-917 97 09, e-post: christina.fredlund@skane.se

Kassör: Ernst Dahlquist, tfn: 070-939 30 46, e-post: ernst.dahlquist@live.se

 

Baserat på målning av Ann Lindegren Westerman

Freud i 2000-talet
Neuropsykoanalysen och det subjektiva perspektivet

Psykodynamisk samtalsbar med Iréne Matthis

Iréne Matthis är psykoanalytiker, docent i klinisk neurovetenskap, författare och medgrundare till Grupp 8.

Medvetandet är den instans vi vänder oss till när vi söker kunskap om världen. Det gäller såväl inom natur- som humanvetenskaperna. Men ger de medvetna varseblivningarna av världen hela sanningen? Inom psykoanalysen är ett grundantagande att dessa måste granskas och tolkas för att avslöja sin ”rätta natur”. För att förstå sambanden mellan hjärna, kropp och själ krävs därför en teori som rymmer både psykoanalysens undersökningsobjekt (det subjektiva) och naturvetenskapens (objektiva) data. I föreläsningen presenteras och diskuteras ett neuropsykoanalytiskt perspektiv på dessa samband.

Den 7 maj 2015 kl. 19:00 på Hotell Kramer, Stortorget, Malmö.

150 kr för medlemmar (och studenter), 350 kr för icke medlemmar.

Anmälan genom e-post till skane@psykoterapicentrum.se och insättning av avgiften
på plusgiro 728 63‐4 RPC Skåne senast 4 maj.

 

Välkomna!

 /Styrelsen RPC Skåne


RIKSFÖRENINGEN PSYKOTERAPICENTRUM I SKÅNE

c/o Ernst Dahlquist, Box 175 56, 200 10 Malmö

.pdf Stadgar

Adresslista styrelsen 2011-2012

Christina Fredlund ordförande
070-917 97 09
christina.fredlund@skane.se

Ernst Dahlquist kassör
070-939 30 46
ernst.dahlquist@live.se

Susie Rasmussen sekreterare
073-512 38 64
susie.rasmussen@skane.se

Ann Stevens
073-380 54 15
annstevens@live.se

Annika Trunnerup
073-062 37 28
annika.trunnerup@gmail.com

Anna Daun
073-898 42 33
anna.daun@tele2.se

Adjungerade ledamöter

Zackarias Jerneck
073-983 73 85
psykolog.zackarias.jerneck@gmail.com

 

KANSLI
Engelbrektsgatan 35 B
114 32 Stockholm

Telefon: 08-20 15 89
E-post: rpc@rpc.nu

Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar RPC med?
Hur arbetar RPC?
Presentation in English

ARBETSGRUPPER
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Landstingspsykoterapi
Nationell samverkan
Internationell samverkan

LOKALFÖRENINGAR
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret
Ordförandes krönika
Artiklar i fulltext
Tidigare nummer
Artikelregister

KONFERENSER
Konferenskalendarium

MEDLEMSINFORMATION
Nyhetsbrev/forum

DYNAMISK PSYKOTERAPI
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

SÖK EN PSYKOTERAPEUT
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Copyright © 1997–2013
Webmaster: web@rpc.nu