Tillbaka till förstasidan Information om föreningen Information om dynamisk psykoterapi

Psykoterapi & Psykoterapeuter     Tidskriften Psykoterapi     Föreningen & Arbetsgrupper

rpc Skåne

Ordförande: Christina Fredlund, tfn: 070-917 97 09, e-post: christina.fredlund@skane.se

Kassör: Ernst Dahlquist, tfn: 070-939 30 46, e-post: ernst.dahlquist@live.se

 

Johan Eriksson - Själens form

Själens form – om kroppen i Freuds psykoanalys

Samtalsbar med Johan Eriksson

Den 6 februari 2015 kl. 19:00 på Hotell Kramer, Stortorget, Malmö.

Johan Eriksson är fil.dr. i teoretisk filosofi, kandidat vid Svenska psykoanalytiska föreningens utbildningsinstitut, medlem i redaktionen för tidsskriften Divan och redaktör för tidsskriften The Scandinavian Psychoanalytic Review.

”Att formulera problemet om relationen mellan kropp och själ i termer av hur man ska förstå relationen mellan medvetandet och hjärnan, eller i termer av hur medvetandet uppstår ur materian, är en modern och långt ifrån självklar företeelse som har genererat hela det spektrum av teorier och svarsalternativ som vi har bekantat oss med inom framför allt den anglosaxiska medvetandefilosofin under 1900-talet. Under de senaste femtio åren har vi sett många försök att inlemma Freud i denna diskussion om relationen mellan kropp och själ. I detta föredrag kommer jag att argumentera för att Freuds sätt att tänka relationen mellan kropp och själ inte passar in i den moderna medvetandefilosofin. I stället borde vi vända oss till fenomenologin och den kontinentala existensfilosofin där kroppen tematiseras, inte i termer av materia som i empirisk mening är konstitutiv för medvetandets uppkomst, utan i termer av att vara en levd kropp som i transcendental mening tänks som en central konstitutiv aspekt för den meningsmässiga organisationen av vårt medvetna och omedvetna själsliv.”

Tid och plats: 6 februari kl. 19:00 på Hotell Kramer, Stortorget, Malmö.

Kostnad: 150 kr för medlemmar i RPC (el studenter), 200 kr för icke medlemmar

Anmälan: via e-post till skane@psykoterapicentrum.se och insättning på plusgiro 7 28 63‐4 RPC Skåne senast 3 februari.

Välkomna!

 /Styrelsen RPC Skåne


RIKSFÖRENINGEN PSYKOTERAPICENTRUM I SKÅNE

c/o Ernst Dahlquist, Box 175 56, 200 10 Malmö

.pdf Stadgar

Adresslista styrelsen 2011-2012

Christina Fredlund ordförande
070-917 97 09
christina.fredlund@skane.se

Ernst Dahlquist kassör
070-939 30 46
ernst.dahlquist@live.se

Susie Rasmussen sekreterare
073-512 38 64
susie.rasmussen@skane.se

Ann Stevens
073-380 54 15
annstevens@live.se

Annika Trunnerup
073-062 37 28
annika.trunnerup@gmail.com

Anna Daun
073-898 42 33
anna.daun@tele2.se

Adjungerade ledamöter

Zackarias Jerneck
073-983 73 85
psykolog.zackarias.jerneck@gmail.com

 

KANSLI
Engelbrektsgatan 35 B
114 32 Stockholm

Telefon: 08-20 15 89
E-post: rpc@rpc.nu

Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar RPC med?
Hur arbetar RPC?
Presentation in English

ARBETSGRUPPER
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Landstingspsykoterapi
Nationell samverkan
Internationell samverkan

LOKALFÖRENINGAR
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret
Ordförandes krönika
Artiklar i fulltext
Tidigare nummer
Artikelregister

KONFERENSER
Konferenskalendarium

MEDLEMSINFORMATION
Nyhetsbrev/forum

DYNAMISK PSYKOTERAPI
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

SÖK EN PSYKOTERAPEUT
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Copyright © 1997–2013
Webmaster: web@rpc.nu