Tillbaka till förstasidan Information om föreningen Information om dynamisk psykoterapi

Psykoterapi & Psykoterapeuter     Tidskriften Psykoterapi     Föreningen & Arbetsgrupper

rpc Skåne

Ordförande: Christina Fredlund, tfn: 070-917 97 09, e-post: christina.fredlund@skane.se

Kassör: Ernst Dahlquist, tfn: 070-939 30 46, e-post: ernst.dahlquist@live.se

 

Samtalsbar om psykoterapi och litteratur

Författaren Gabriella Håkansson
och psykoterapeuten Ernst Dahlquist möts
och bjuder in till samtal

Den 15 maj kl. 19:00 på Hotell Kramer, Stortorget, Malmö.

Vilken betydelse kan litteratur ha i och för psykodynamisk psykoterapi?

Vilka likheter och skillnader finns mellan skrivande/läsande och den psykoterapeutiska processen?

Hur kan psykoterapi förändra ett författarskap?

I vår tid har psykoterapin kommit att allt mer fokusera på vetenskaplighet, evidens, kontroll och beteende. En utveckling som kanske innebär att människans psykiska lidande i allt högre grad kategoriseras i form av sjukdomsdiagnoser och där till hörande behandlingsformer. Kan denna utveckling hota det som är den psykodynamiska psykoterapins styrka och karaktär - d v s undersökandet och erfarandet av det djupt subjektiva i relation till ett annat subjekt? En process i vilken berättelsen har en central plats. Mot denna bakgrund kan det vara intressant att belysa psykoterapin från andra håll än det medicinska och vetenskapliga, t ex det skönlitterära.

Gabriella Håkansson (f. 1968) blev mycket uppmärksammad för sin debutroman Operation B (1997). Den etablerade hennes säregna berättande och följdes upp av de prisnominerade romanerna Fallet Sandemann (2002) och Hjärnmänniskan (2007). Genombrottet kom med den kritikerrosade historiska romanen Aldermanns arvinge (2013), som handlar om ett hemligt upplysningssällskap som dyrkar antiken och drömmer om att revolutionera samhället. I september kommer uppföljaren Kättarnas tempel, som utspelar sig i England åren efter Napoleonkrigen och kretsar kring huvudpersonen Williams besatthet av att genomföra sin fars, stormästaren, planer.

Ernst Dahlquist är leg psykoterapeut och handledare och arbetar privat i Malmö. Han är styrelseledamot i RPC.

Under kvällen finns öl, vin eller andra drycker till försäljning i baren. För 150:‐ kan man äta en plockmatsbuffé från kl 18:00. Vänligen beställ i så fall, senast den 13 maj, på kramer@scandichotels.com eller tel: 040-6935420

Avgiften 150:‐ (100:- för medlem i RPC eller heltidsstuderande) sätts in på plusgironummer: 728 63-4 senast 8 maj. Ange namn och adress samt skicka en anmälan med namn, telefonnummer och e-post till skane@psykoterapicentrum.se.

 
/Styrelsen RPC Skåne


RIKSFÖRENINGEN PSYKOTERAPICENTRUM I SKÅNE

c/o Ernst Dahlquist, Box 175 56, 200 10 Malmö

.pdf Stadgar

Adresslista styrelsen 2011-2012

Christina Fredlund ordförande
070-917 97 09
christina.fredlund@skane.se

Ernst Dahlquist kassör
070-939 30 46
ernst.dahlquist@live.se

Susie Rasmussen sekreterare
073-512 38 64
susie.rasmussen@skane.se

Ann Stevens
073-380 54 15
annstevens@live.se

Annika Trunnerup
073-062 37 28
annika.trunnerup@gmail.com

Anna Daun
073-898 42 33
anna.daun@tele2.se

Adjungerade ledamöter

Zackarias Jerneck
073-983 73 85
psykolog.zackarias.jerneck@gmail.com

 

.pdf Protokoll 2014-01-16
.pdf Protokoll 2013-11-13
.pdf Protokoll 2013-10-01
.pdf Protokoll 2013-05-14
.pdf Protokoll årsmöte 2013-04-16
.pdf Protokoll 2013-03-06
.pdf Protokoll 2012-12-19
.pdf Protokoll 2012-11-06
.pdf Protokoll 2012-09-25
.pdf Protokoll 2012-05-30
.pdf
Protokoll 2012-04-26
.pdf Protokoll årsmöte 2012-03-21
.pdf Protokoll 2012-02-23
.pdf Protokoll 2012-01-18

 

 

Beställ annons

Som legitimerad psykoterapeut och ordinarie medlem i RPC kan du annonsera i vårt förmedlingsregister.
Annonsvillkor och beställningsformulär hittar du här!

 

 

Annons

Ett stort fint rum för psykoterapi finns att hyra på vår mottagning på Stortorget i Malmö. Mottagningen ligger på 3:e våningen och vetter in mot gården. Den är på 108 kvm och består av två stora psykoterapirum, ett stort väntrum, kök och toalett samt ett litet arkivrum. Lokalerna är ljusa, tysta och skapar en väldigt bra miljö för det psykoterapeutiska arbetet. I huset finns hiss. Rummet kommer att vara ledigt på heltid. Adress: Stortorget 13 A, Malmö. Kontakta Gunilla på 070-510 19 25. gunilla.ringh@gmail.com.

 

KANSLI
Engelbrektsgatan 35 B
114 32 Stockholm

Telefon: 08-20 15 89
E-post: rpc@rpc.nu

Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar RPC med?
Hur arbetar RPC?
Presentation in English

ARBETSGRUPPER
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Landstingspsykoterapi
Nationell samverkan
Internationell samverkan

LOKALFÖRENINGAR
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Uppsala
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret
Ordförandes krönika
Artiklar i fulltext
Tidigare nummer
Artikelregister

KONFERENSER
Konferenskalendarium

MEDLEMSINFORMATION
Nyhetsbrev/forum

DYNAMISK PSYKOTERAPI
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

SÖK EN PSYKOTERAPEUT
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Copyright © 1997–2013
Webmaster: web@rpc.nu