Tillbaka till förstasidan Information om föreningen Information om dynamisk psykoterapi

Psykoterapi & Psykoterapeuter     Tidskriften Psykoterapi     Föreningen & Arbetsgrupper

Aktuellt om psykoterapiforskning

Vetenskapligt stöd för psykodynamisk psykoterapi (PDT)

Kvalitativa och naturalistiska studier (effectiveness studies) har sedan länge visat goda resultat för psykodynamisk psykoterapi (PDT) och numera finns det även många randomiserade kontrollerade studier – den typ av forskning som krävs för utvärdering av medicinsk behandling – som visar att PDT ger varaktig effekt vid olika psykiatriska diagnoser. Vissa studier tyder även på att lång tids PDT (minst 50 timmar) är den behandlingsform som ger bäst resultat vid särskilt djupgående och komplex problematik.

Skillnaderna i behandlingseffekt mellan olika etablerade psykoterapiformer såsom PDT, KBT och IPT har i översiktsstudier visat sig vara obefintliga eller ytterst små. Alla psykoterapimetoder som baserar sig på en genomtänkt och praktikbaserad teori och som utförs av utbildade psykoterapeuter har visat sig ge god behandlingseffekt vid psykiska problem inom samtliga större diagnoskategorier. I olika studier har man kommit fram till att genomsnitt mår 60–80 % av de personer som gått i psykoterapi bättre än personer med motsvarande symtom eller diagnoser som inte har gjort det. Andra faktorer – såsom patientens personlighet och livssituation, den terapeutiska samarbetsalliansen samt terapeutens skicklighet – har mycket större betydelse för skillnader i utfall mellan olika behandlingar än just själva terapimetoden.

Ändå kan givetvis behandlingsmetoden i det enskilda fallet vara av avgörande betydelse. Vissa metoder passar bättre för vissa personer eller i vissa livssituationer. Om detta finns det tyvärr än så länge inte mycket forskningsbaserad kunskap, men tillsammans med den hjälpsökande patienten kan en erfaren psykoterapeut oftast komma fram till en bedömning av vilken metodik som skulle passa denna patient bäst. Om man sedan inleder en behandling måste terapeuten också kunna avpassa tillämpningen av den valda psykoterapeutiska metodiken till den unika patienten och den aktuella situationen. Detta innebär att terapeuten under arbetet aktivt låter sig vägledas av en kombination av klinisk erfarenhet och kompetens och vetenskaplig kunskap – vilket överensstämmer med det synsätt som gäller inom den evidensbaserade medicinen.

 

Mer information om aktuell forskning hittar du via menyvalen till höger!

 

 

RPC KANSLI
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm
E-post: rpc@rpc.nu

Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar RPC med?
Hur arbetar RPC?
Presentation in English

ARBETSGRUPPER
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Landstingspsykoterapi
Nationell samverkan
Internationell samverkan

LOKALFÖRENINGAR
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret
Ordförandes krönika
Artiklar i fulltext
Tidigare nummer
Artikelregister

KONFERENSER
Konferenskalendarium

MEDLEMSINFORMATION
Nyhetsbrev/forum

DYNAMISK PSYKOTERAPI
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

SÖK EN PSYKOTERAPEUT
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Copyright © 1997–2015
Webmaster: web@rpc.nu