Tillbaka till förstasidan Information om föreningen Information om dynamisk psykoterapi

Psykoterapi & Psykoterapeuter     Tidskriften Psykoterapi     Föreningen & Arbetsgrupper

Välkommen till rpc:s psykoterapeutförmedling

Här kan du söka kontakt med en psykoterapeut i din närhet. Alla är medlemmar i RPC och har gedigen psykoterapeututbildning till legitimerad psykoterapeut. Det innebär att de kan bedriva psykoterapi under eget yrkesansvar, i enlighet med Patientsäkerhetslagen.

 

Sök psykoterapeut länsvis

Blekinge
Dalarna
Gotland
Gävleborg
Halland
Jämtland
Jönköping

Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Södermanland
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

 

 

Psychotherapy in your native Language

In English, Suomeksi, Deutsche Sprache, In het Nederlands, Język polski, En français

 

Obs! Alla som annonserar är legitimerade psykoterapeuter!

Läs mer om psykoterapeuter

Läs mer om psykoterapiutbildning

Läs mer om dynamisk psykoterapi

 

   

Beställ annons

Som legitimerad psykoterapeut och ordinarie medlem i RPC kan du annonsera i vårt förmedlingsregister.
Annonsvillkor och beställningsformulär hittar du här!

Psykoterapi på andra språk

Komplettera din annons med uppgift om vilka andra språk än svenska du erbjuder.
Kontakta web@rpc.nu för att föras in på listan.
Denna service är gratis, men förutsätter att du har en extra annons på hemsidan.

RPC KANSLI
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm
E-post: rpc@rpc.nu

Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar RPC med?
Hur arbetar RPC?
Presentation in English

ARBETSGRUPPER
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Landstingspsykoterapi
Nationell samverkan
Internationell samverkan

LOKALFÖRENINGAR
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret
Ordförandes krönika
Artiklar i fulltext
Tidigare nummer
Artikelregister

KONFERENSER
Konferenskalendarium

MEDLEMSINFORMATION
Nyhetsbrev/forum

DYNAMISK PSYKOTERAPI
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

SÖK EN PSYKOTERAPEUT
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Copyright © 1997–2015
Webmaster: web@rpc.nu